Kâğıt ve Karton Ambalajların Geri Dönüşümü
  • 27-09-22

Kâğıt ve Karton Ambalajların Geri Dönüşümü

Kâğıt ve karton malzemelerden üretilmiş ambalajların kullanımı sonrasında artık her sokakta görebileceğimiz ambalaj atıkları için özel kutulara atılması gerekmektedir. Bu kutular da ayrı olarak biriktirilen kâğıt ve karton ambalajlar lisanslı geri dönüşüm tesislerine getirilir.

Daha az yer kaplaması ve geri dönüşüm tesisinde kolay işlenebilmesi açısından balyalar haline getirilen kâğıt ve karton ambalaj malzemeleri kırpılarak boyutları küçültülür. Daha sonra ikincil bir eleme işlemine tabii tutulur. Bu işlemden sonra kâğıtlar hamurlaştırma işlemine geçilir. Kâğıt hamuru oluştuktan sonra hava ile birlikte çeşitli beyazlatıcı kimyasallar uygulanarak kağıtlar mürekkeplerinden ayrılırlar. Bu aşama da kâğıt hamuru istenilen renge getirilir. Kâğıt hamuru saflaştırma işleminden geçtikten sonra artık yeni kâğıt için uygun hale gelir.

İkincil ham maddeden üretilen kâğıt ilk ham maddeden üretilen kâğıda oranla %73 daha fazla hava kirliliğine sebep olur.

1 ton kâğıt / karton ambalajın geri dönüşümü ile yaklaşık 24 ağaçtan elde edilecek kadar malzeme elde edilir.

Plastik Ambalajların Geri Dönüşümü

Plastik ambalajlar geri dönüşümü için genel olarak uygulanan metot şudur. İlk önce konteynırlarda toplanan plastik ambalajlar getirildikleri toplama ayırma tesisinde ilk aşamada bir kaba eleme işleminden geçirilirler. Bu kısımda türlerine göre ayrılan plastik ambalajlar, kırpılarak daha küçük hacimlere indirilip yıkanıp kurutularak stoklanması sağlanır.

Kırılan parçacıklar yoğunluklarına göre ayrıldıktan (PET, PE, PVC… vs.) kimyasallarla ikinci bir yıkama yapılır. Yıkamayı takip eden durulama ve metal kontrol işlemlerinde sonra parçacıklar kurutma işleminden geçerek sonra extruder'a gider.

Extruder kırılan, temizlenen plastik parçacıkların eritilerek granül hale getirilmesini sağlayan bir ekipmandır.

Extruder'den çıkan plastik ambalajlar böylece granül hale getirilmiş olur. Oluşan bu granüller üretime birincil hammadde olarak girebilir.

Daha az enerji, Daha az Malzeme, Daha çok Ambalaj

Dünya Ambalaj Sektörü, ambalaj üretiminde mümkün olan minimum malzeme kullanarak ambalaj üretimi konusunda çok detaylı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Böylelikle mümkün olan minimum hammadde, doğal kaynak ve enerji kullanımı ile sürdürülebilir bir ambalajın üretimini sağlar. Ulusal ve Uluslararası mevzuat da ambalaj üreticilerini ve ambalaj kullanıcılarını bu konuda çalışmalar yapmaları için yasal bir zorunluluk getirir. AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifine göre ambalajlar içerisinde ürün için temel şartları sağlamak kaydıyla minimum hacim ve ağırlıkta üretilmesi ve içeriğindeki tehlikeli madde en aza indirilmesi gerekmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Temel Şartlar maddesinde de benzer yönergeler bulunmaktadır. Yine EN TS 13428'nolu standart Kaynak Azaltarak Önleme Standardıdır. Bu standartta da kaynağı azaltma ile önleme (ambalajın ağırlığını ve/veya hacmini azaltma) ve kalitatif önleme (ambalajdaki tehlikeli madde içeriğinin azaltılması) olarak iki tür önleme tanımlanmaktadır. Önleme çalışmalarına başlamadan önce, öncelikle ürün için kritik alan tespiti yapılması gerekir. Kritik alan tespiti, ürünün korunması, ambalajın üretilmesi, ambalajlama/dolum süreci, lojistik (taşıma, depolama ve yükleme-boşaltma dahil), ürünün sunulması ve pazarlanması, bilgilendirme, güvenlik, mevzuat ve diğer tüm ilgili süreçlerde yapılmalıdır. Ambalaj üreticileri bütün bu yönetmelikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli yeni ambalajlar tasarlamakta ve üretmektedirler. Ancak bu zorunluluklar olmasa bile ambalajda önleme çalışmaları tüm ambalaj üreten şirketler tarafından çok dikkatle takip edilmektedir. Çünkü önleme çalışmaları daha az kaynak kullanımı ile üretim gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu için, minimum bir düzenleme üreticiye maksimuma ulaşan faydalar getirebilir. Gelişen teknoloji ile birlikte metal, cam, plastik ve karton ambalaj sektörleri, üretilen ambalajların ağırlıklarının azaltılması yönündeki çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu konuda yeni hammadde ve prosesler formüle edilerek, fiziksel özellikleri daha iyi malzemeler üretmeyi mümkün kılan teknolojilerinde yardımıyla, ambalaj malzemelerinin ağırlığının azaltılması çalışmaları başarılı olmuştur.

Daha hafif oluklu mukavvaların kullanılması özellikle gelişmiş ülkelerdeki kâğıt ve karton ambalaj pazarlarında önemli bir eğilimdir. Avrupa'da hafif malzemelere yönelik kapasite artırımlarına gidildiği için, düşük ağırlıktaki oluklu mukavvalar giderek daha çok kullanılmaktadır.

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden alınmıştır.


Önceki Paylaşım
Geri Dönüşüm
Sonraki Paylaşım
Sağlıklı Ürün