top of page
avc ambalaj logo

Çevre Yönetim Sistemi

AVC Ambalaj olarak, atıkların geri dönüştürülmeden doğaya bırakılmasının dünyaya ve insan yaşamına verdiği zararların farkındayız. Sizlere yüksek kalitede hizmet sağlamak adına üretim yaparken, çevre bilincini arttırmayı ve çevrenin korunmasını temel ilke olarak benimsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerinin, çevre politikası ve hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak adına Çevre Yönetim Sistemi’ni kurduk.
 

AVC AMBALAJ ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile bütünleşmiş çalışmaları da eşzamanlı olarak tamamlanmıştır.

Çevre politikasını da kapsayan şirket politikası, her yıl yapılan toplantılarda ilgili mevzuat ile birlikte değişen çevre koşullarına göre revize edilmektedir.

Şirket Politikası’nın tüm AVC Ambalaj personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır. Genel Müdür imzasıyla yayınlanan şirket politikası aşağıda verilmiştir.

Çevre Politikası

Yasal sınırlar çerçevesinde müşterilerinin siparişlerini her gün geliştirerek en kısa sürede karşılayan; etik değerlere, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, kurum kimliğini oluşturmuş, bulunduğumuz bölgede sektörün öncülerinden olmak kalite politikamızdır.

Şirket Politikamız

AVC Ambalaj olarak, atıkların geri dönüştürülmeden doğaya bırakılmasının dünyaya ve insan yaşamına verdiği zararların farkındayız. Sizlere yüksek kalitede hizmet sağlamak adına üretim yaparken, çevre bilincini arttırmayı ve çevrenin korunmasını temel ilke olarak benimsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerinin, çevre politikası ve hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak adına Çevre Yönetim Sistemi’ni kurduk.
 

AVC AMBALAJ ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ile bütünleşmiş çalışmaları da eşzamanlı olarak tamamlanmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Boyutları

AVC Ambalaj’da çevre üzerinde önemli etkileri olan faaliyet ve hizmetler tanımlanmış, bunların çevreye olan etkileri ve nitelikleri değerlendirilmiş, kontrol altında tutulmaları için gerekli dokümanlar oluşturulmuştur. Sistemin sürekli gelişimini sağlayacak gerekli değişiklikler yapılmaktadır. AVC Ambalaj’da çevre etkileri ile ilgili olarak hazırlanan Çevre Riskleri ve Boyutu Belirleme Planında, KP/ 5.1.03 Atıkların Ayrıştırılma Yöntemleri, Atık Ayrıştırma Planı’nda KP / 5.1.01 İş Riskleri ve Korunma Yöntemleri, Görev Tanımlarında, Acil durumlar v.b. Acil Eylem Planında KP 5.1.02 ayrıntıları ile verilmektedir.
 

Çevre Riskleri ve Boyutu Belirleme Planı KP/ 5.1.03, her yıl gözden geçirilerek güncellenmektedir. İlgili Doküman: Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P / 5.1 Kaynak Yönetimi Prosedürü P / 6.1, Üretimin Gerçekleştirilmesi Prosedürü P / 7.5

AVC Ambalaj, faaliyetleri ile ilgili çevre mevzuatlarını, yasal gereklilikleri ve revizyonları, yayın kuruluşu abone sistemi seviyesinde takip etmekte olup, ilgili tüm kayıtları ve yazışmaları dosyalamaktadır. Bu mevzuatların gerektirdiği şartlar, Dış Kaynaklı Doküman Listesi’nde belirtilen bölümler tarafından incelenerek AVC Ambalaj’ın mevzuatlara uygun çalışması sağlanmaktadır.

Kanuni ve Diğer Şartlar

Amaç ve Hedefler

AVC AMBALAJ üst yönetimi her yıl çevre politikasının gereklerini karşılayan "Yıllık Çevre Amaç ve Hedefleri'ni" saptamakta ve gerçekleştirilmeleri için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Yeni hedeflerle, sistem sürekli geliştirilmektedir Amaç ve hedefler tespit edilirken, gözden geçirilirken; Yasal düzenlemeler; v.b.Çevreye etkisi olan faaliyetler; Üretim kapasitesi Teknolojik ve finanssal olanaklar; - İlgili tarafların görüşleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.
İlgili Doküman : Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P.5.1

Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre yönetiminin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Çevre Yönetim Programı kullanılmaktadır. Çevre Yönetim Programı; gerçekleştirilecek faaliyetleri, sorumlulukları, zamanlamayı ve gerekli kaynakları içermektedir. Çevre faaliyet planlarının uygulanması için Çevre Grubunun tespit ettiği finans ihtiyacı Genel Müdür tarafından karşılanmaktadır. Çevre faaliyet planlarının uygulanması ve amaç ve hedefleri karşılamadaki etkinliği sürekli izlenerek gerekli önlemler alınmaktadır. Yeni ürün, proje ve yatırımların çevre faaliyet planları üzerindeki etkileri değerlendirilerek, gerekli durumlarda bu planların hazırlanması ve revizyonu sağlanmaktadır.
İlgili Doküman : Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü P.5.1

Altyapı ve Sorumluluklar

AVC Ambalaj, ISO 14001 Standardı'nın yasa ve yönetmeliklerinin istemiş olduğu asgari şartları yerine getirmek, uygulamanın sürekliliğini sağlamak, Çevre Yönetim Sistemi'nin performansını üst yönetime raporlamak ve bu raporlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, Sistem Yöneticisi, Kalite Sistem, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yönetim Temsilcisi (ÇYT) olarak atanmıştır.

bottom of page